กรมอนามัย หนุน “สาวไทยแก้มแดง” ลดโลหิตจาง

สุขภาพ กรมอนามัย

ที่กรมอนามัย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเปิดงานรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง” ลดปัญหาภาวะโลหิตจาง

สุขภาพ จากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์คุณภาพ ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายเสริมธาตุเหล็กให้กับประชาชนไทยในกลุ่มต่างๆภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรณรงค์สาวไทยแก้มแดงครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะหญิงไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น

สุขภาพ กรมอนามัย

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 31.2 และหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 ถึง 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 37.0 ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายลดหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะโลหิตจางให้ไม่เกินร้อยละ 12.4 จึงต้องเร่งหามาตรการเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารและรณรงค์ “สาวไทย แก้มแดง” รวมทั้งเปิดตัว 77 สถานประกอบการทั่วไทย มุ่งสู่สถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เชื่อกันว่าทุกคนคงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว กับประโยคที่ว่า “อ้วนเพราะยาคุม