ภาคอุตสาหกรรมเชื่อมั่นผู้บริโภค-อุตสาหกรรมดีขึ้น

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นผู้บริโภค-ภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นต่อเนื่อง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.65 ว่า อยู่ที่ระดับ 90.5 เพิ่มขึ้นจาก 89.0 ในเดือน ก.ค. เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 31 เดือน นับตั้งแต่ ก.พ.63 มีปัจจัยหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นหลังยกเลิก Thailand Pass รวมถึงมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ค่าดัชนีฯจะเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับ 100 ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นฯในภาพรวมยังไม่ได้สูงเหมือนสถานการณ์ปกติ เพราะยังมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อาทิ สหรัฐฯและสหภาพยุโรปที่เผชิญปัญหาเงินเฟ้อ, สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ, ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ที่กระทบ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันสูง ขณะที่ภาค การผลิตของไทยยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกมาก

ข่าวเศรษฐกิจโลก
ข้อเสนอแนะของ ส.อ.ท.ต่อรัฐบาล คือ 1.ต้องการให้เร่งออกมาตรการลดผลกระทบจากค่าไฟฟ้า และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เช่น ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้ากลุ่มเอสเอ็มอี สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การลด ต้นทุนผู้ประกอบการ 2.อำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน 3.รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการรับมือเพื่อป้องกันผลกระทบกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำแล้ง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคว่า เดือน ส.ค.65 ดัชนีอยู่ที่ 43.7 ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 8 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ 28.7 เพิ่มจาก 27.7 และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ 50.8 เพิ่มจาก 49.3 ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 37.8 เพิ่มจาก 36.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 40.9 เพิ่มจาก 39.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ ในอนาคตอยู่ที่ 52.3 เพิ่มจาก 52.3 สาเหตุที่ทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภค รู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเล็กน้อย หลังโควิดในประเทศดีขึ้นและมีการผ่อนคลายให้ธุรกิจดำเนินการได้เป็นปกติ การผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศสะดวกขึ้น แต่การที่ราคาน้ำมันยังสูง ก็ทำให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงกังวลกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน การ ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกที่อาจเพิ่มแรงกดดันให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าลง.